RJCC CLOSE


RJCH CLOSE


RJSS CLOSE


RJSN CLOSE


RJAA A M2000

NIL USING RWY NIL RWY 16R/34L AND 16L/34R CLSD TIL 2030. USING RWY WILL BE 16R/16L FM 2030. M 012000Z AUTO 15003KT 9999 NCD 23/23 Q1015/A2998= Q/TWO NINE NINE EIGHT STP


RJTT S M2000

LDA Y RWY23 LDG RWY 23 DEP RWY 16R DEP FREQ 126.0, RWY04/22 AND 16L/34R CLSD, M 012000Z 20007KT 15KM FEW020CU 26/24 Q1015/A2997= Q/TWO NINE NINE SEVEN STP


RJGG W M2000

ILS X RWY18 USING RWY 18 DEP FREQ 120.0 M 012000Z AUTO 11008KT 9999 NCD 26/24 Q1015/A2999= Q/TWO NINE NINE NINE STP


RJGG W M2000

RJOO CLOSE


RJGG W M2000

RJBE CLOSE


RJBB H M2000

RNAV RWY06R USING RWY 06R DEP FREQ 120.85. RWY 06L/24R CLSD DUE TO MAINT UNTIL 2330Z. M 012000Z AUTO 26004KT 9999 NCD 25/24 Q1015/A2999= Q/TWO NINE NINE NINE STP


RJBB H M2000

RJOA CLOSE


RJBB H M2000

RJOT CLOSE


RJBB H M2000

RJOM CLOSE


RJBB H M2000

RJOK CLOSE


RJBB H M2000

RJFF CLOSE


RJBB H M2000

RJFO CLOSE


RJBB H M2000

RJFU CLOSE


RJBB H M2000

RJFT CLOSE


RJBB H M2000

RJFM CLOSE


RJBB H M2000

RJFK CLOSE


ROAH B M2000

ILS Z RWY36L USING RWY 36L DEP FREQ 119.1 335.8 RWY 18L/36R CLSD M 012000Z AUTO VRB02KT 9999 FEW060// BKN090// OVC110// 27/25 Q1007/A2976= Q/TWO NINE SEVEN SIX STP


ROAH B M2000

ROIG CLOSE